Website van Paul Wagenaar
 

 
StartpaginaStamboomMijn werkHobby'sAllerlei

Stamboom
Wagenaar

W Wagenaar

Uittreksel
Huwelijksakte
Trouwboekje
Overlijdensakte
Rouwkaart

Alle namen

Boomstam

Ouders
Hielke Wagenaar
Zwaantje Aandeweg
Johannes Gerardus Koster
Elisabeth Johanna van Kalken

Wijbe Wagenaar

Catharina Pieternella Elisabeth Koster

Gehuwd:

18-10-1916 te Rotterdam

Geboren: 8-11-1893 te Rotterdam Geboren: 1-4-1896 te Rotterdam
Overleden: 22-4-1956 te Rotterdam Overleden: 20-11-1957 te Rotterdam

Kinderen

Zwaantje Wagenaar (3-1-1917 te Rotterdam, overleden 8-6-1918 te Rotterdam)


Overlijdensakte

Heden tien juni negentienhonderd achttien verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam: Lodewijk Cornelis Tolenaar, oud een en veertig jaren, lijkbezorger, wonende alhier en Marten Boonstra, oud zeven en zestig jaren, zonder beroep, wonende alhier, die verklaarden, dat op acht juni dezes jaars, des namiddags te vijf uur, Coolsingel nummer drie en zestig, alhier is overleden: Zwaantje Wagenaar, oud een jaar, geboren en wonende alhier, dochter van Wijbe Wagenaar, los werkman en Catharina Pieternella Elisabeth Koster, zonder beroep, beiden wonende alhier. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Johannes Gerardus (Jan) Wagenaar (6-6-1918)

Zwaantje (Zwaan) Wagenaar (4-11-1919)

Bertus Johannes (Bertus) Wagenaar (11-11-1922)

Catharina Pieternella Elisabeth (Tinie) Wagenaar (2-6-1924)