Website van Paul Wagenaar
 

 
StartpaginaStamboomMijn werkHobby'sAllerlei

Stamboom
Wagenaar

AS van der Zee

Alle namen

Boomstam

Ouders
Sjirk Romkes van der Zee
Popk Tjeerds Paauw
Gabe Willems de Vries
Tjitske Langhout

Age Sjirks van der Zee

Anskje Gabes de Vries

Gehuwd:

13-5-1886 te Hindeloopen

Geboren: 17-10-1856 te Hemelumer Oldeferd Geboren: 11-6-1864 te Het Bildt
Overleden: 9-7-1902 te Koudum Overleden: ? te ?

Kinderen

Nanke Magdalena van der Zee (18-3-1898 te Koudum), gehuwd op 18-5-1917 te Hemelumer Oldeferd met Anne Elgersma (28-1-1898 te Minnesota)

Age Ages van der Zee (30-7-1902)