Website van Paul Wagenaar
 

 
StartpaginaStamboomMijn werkHobby'sAllerlei

Stamboom
Wagenaar

AA van der Zee

Alle namen

Boomstam

Ouders
Age Sjirks van der Zee
Anskje Gabes de Vries
Hendrik Jozephs Schurer
Trijntje Jelles de Vries

Age Ages van der Zee

Foekje Hindriks Schurer

Gehuwd:

22-5-1924 te Koudum

Geboren: 30-7-1902 te Koudum Geboren: 5-1-1905 te Lemmer
Overleden: 12-12-1966 te Kollum Overleden: 2-2-1983 te Kollum

Kinderen

Trijntje van der Zee (13-12-1924 te Molkwerum), gehuwd op 7-8-1947 te ? met Wybren van der Meulen (28-3-1922 te Burum)

Age van der Zee (? te ?), gehuwd op ? te ? met Femmigjen de Jong (? te ?)
Hendrik van der Zee (? te ?), gehuwd op ? te ? met Johanna Wybenga (? te ?)
Sjirk van der Zee (? te ?), gehuwd op ? te ? met Jannetje Vroeg in de Wey (? te ?)
Riemke van der Zee (?)
Jozef van der Zee (? te ?), gehuwd op ? te ? met Lemke Beerstra (? te ?)
Tjitske van der Zee (? te ?), gehuwd op ? te ? met Eeltje Wijnja (? te ?)