Website van Paul Wagenaar
 

 
StartpaginaStamboomMijn werkHobby'sAllerlei

Hobby's
Bommel

Figuren


Olivier B. Bommel

Heer Bommel heeft natuurlijk eigenlijk geen introductie nodig. Heer Olivier B. Bommel is een heer van stand, voor wie geld geen rol speelt. Vervuld van goede bedoelingen loopt hij zonder uitzondering in zeven sloten tegelijk. Maar hij zoekt de schuld hiervan en de oplossing hiervoor immer buiten zichzelf: "Tom Poes, verzin een list".
Bommel verbeeldt het conflict tussen werkelijkheid en wenselijkheid; een zwaar lot voor iemand met zo'n teer gestel.
Bommel is natuurlijk de helper die alles in goede banen wil leiden, maar toch ook de Levensgenieter.
Dat de B als tweede naam Berendinus zou afkorten is mogelijk een verzinsel.


Tom Poes

Tom Poes is als jonge vriend van heer Bommel, onophoudelijk zijn redder in de nood. Deze waarnemer roept ambivalente gevoelens op. Aan de ene kant wordt hij beschouwd als de slimmerik en held van de verhalen, die alles door heeft. Maar zijn foutloze optreden, vlekkeloze karakter - zo wit als zijn vacht - en zijn immuniteit voor de geneugten des levens, kunnen ook irritatie opwekken. "Hmm."


Joost

De bediende van heer Bommel staat altijd klaar voor zijn meester met een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Zonder hem zou Bommelstein niet zijn wat het nu is met zijn zorg voor het huis, de tuin en zijn voorliefde voor krachtig stofzuigen.
Soms wordt het hem teveel en voelt hij zich - met uw welnemen - genoodzaakt ontslag te nemen. Maar hij komt altijd terug op dit besluit en blijft daardoor de loyale knecht van Ollie B. Bommel.


Wammes Waggel

"Enigjes." Wammes Waggel is het schoolvoorbeeld van een levensgenieter. Wammes gaat opgewekt door het leven, maar bij teleurstelling is hij direct tot tranen toe verdrietig; een tussenweg is er niet. Maar zijn verdriet is hij ook weer zo vergeten zodra hij weer iets leuks meemaakt. Hij is goedlachs en naïef en treedt iedereen vrolijk en open tegemoet: "Hallo Luitjes."


Dickerdack

Wederom een levengenieter, Dickerdack, maar van een andere orde als Wammes Waggel. Hij verkeert graag in de betere kringen van de Kleine Club. Bij problemen valt hij terug op commissaris Bas: "Doe er iets aan, Bas" of zijn trouwe ambtenaar Dortknoper. Zijn taak is het om een goed klimaat te scheppen voor het zakenleven in Rommeldam. Hoewel hij Bommel in de Kleine Club slecht tolereert, geniet hij toch graag een eenvoudige doch voedzame maaltijd op kasteel Bommelstein.


Dorknoper

Deze ambtenaar eerste klasse is een sterke performer, hoewel hij ook wel iets van de loyalist in zich heeft, aangezien hij zijn motivatie voor zijn harder werken vindt in het doen van zijn plicht. Hij is een correcte dienaar van de magistratuur, met wie niet te marchanderen valt. Is wel bereid tot een minnelijke schikking. Maar alles moet altijd kloppen. Voorschriften dienen te worden opgevolgd. Hij is altijd correct en licht ter begroeting beleefd de hoed. Misschien wordt hij wel eens verkeerd begrepen: "Een ambtenaar heeft ook gevoel, al wordt dat dikwijls over het hoofd gezien."


Canteclaer

Querulijn Xaverius markies De Canteclaer van Barneveldt vertegenwoordigt op arrogante en elitaire wijze de adel. Hij kijkt erg neer op de nouveau riche die zich in Bommelstein heeft gevestigd en zou zich er het liefst afzijdig van houden. Toch wordt hij 'parbleu' regelmatig afgeleid van zijn dichtbundels en vioolspel of bij het knippen van zijn haag en door Bommel wreed een avontuur binnen getrokken.
"Fi donc, de aarde wordt steeds platter. Het is affreus."


Bullebas

Bulle Bas is de baas en Commissaris van politie. Hij is de strenge, autoritaire, gezagsgetrouwe dienstklopper, wiens streven het is boeven, schurken en rovers achter de tralies te zetten. Hij stelt evenwel, bij zijn pogingen het recht zijn loop te laten hebben, niet altijd de juiste prioriteiten en komt op één of andere manier bij ongeregeldheden telkens weer uit bij die verdraaide Bommel.


Kwetal

Kwetal heeft zijn eigen, onafhankelijke kijk op de wereld en leeft dicht bij de natuur Hij is een genie, maar realiseert zich dit zelf niet. Hij is erg onder de indruk van het grote denkraam van Bommel en stelt in alle bescheidenheid dat dit zijn eigen kleine denkraam te boven gaat.
Het woord denkraam debuteerde in de Nederlandse taal op 7 januari 1950. Als Kweetal niet begrijpt was Bommel zegt, reageert hij met: "Neem me niet kwalijk, er schijnt een fout in mijn denkraam te zijn! Ik volg u niet."
Het woord denkraam is opgenomen in de Dikke van Dale en is een gangbaar woord geworden.


Prlwytzkofski


Sickbok

Professor Prlwytzkofsky is een denker/analyticus. Zijn spraak toont sterke duitse invloeden: "Der goede middag, her Boml." Der natuurkundige probeert op 'gans wetenschappelijker wijze' het beste voor de samenleving te bereiken. Prlwytzkofski lijkt een wat onhandige, maar sympathieke, klungelaar in vergelijking met de kwaadaardige en gewiekste Joachim Sickbock.
Prlwytzkofski wordt echt door nieuwsgierigheid gemotiveerd, waar het Sickbock slechts om machtswellust te doen is. Met zijn assistent Alexander Pieps trekt hij regelmatig de wereld in op zoek naar kennis en nieuwe inzichten. Dat je dan door wat vreemde wezens voor een min-kukel wordt uitgemaakt, "Praw," dat is natuurlijk moeilijk te verteren.


Terpentijn

Terpen Tijn is schilder en kunstenaar van naam. Hij vertegenwoordig de anarchie en de vrije geest van het scheppen: "Het vibreert, de trilling zit nog in de ... eh... dinges." Terpen is een artiest die dicht bij de natuur leeft. Hij heeft een afkeer van regelmaat en orde, is kort aangebonden en grof in de mond. Hij zegt het zoals hij het ziet, makker. Hij is grondstoffelijk bezig en op zoek naar rust in zijn geraamte.


Doddeltje

"Dolletjes." Juffrouw Anne Marie Doddel is duidelijk de romanticus uit de verhalen van Maarten Toonder. Ze is vol vertrouwen en goedheid en bevestigd het beeld wat Bommel van zichzelf heeft. Ze speelt meestal een toevallige bijrol in de avonturen als buurvrouw die af en toe langskomt als het gevaar is geweken en Bommel haar van zijn avonturen kan vertellen: "Zeg toch Doddeltje, mallerd." Aan het eind van de Bommelreeks trouwen juffrouw Doddel en Bommel. Voor zover bekend verdween daarmee het avontuur uit Bommels leven.


Wal Rus

Kapitein van de Albatros op de wilde vaart (noemt Bommel: Bobbel, Boffels, Bommers, Blobbers, Blommers, Boffers, Bobbels, Hobbels, Bubbels, Blubber, Broddel, maar nooit 'Bommel').


Super en Hieper

Bul Super en Hiep Hieper, gewetenloze boeven ('Dit is een superzaak, Hieper').

Grootgrut

Grootgrut, de kruiperige kruidenier ('Wie is er weer de dupe? De kleine middenstander!').

Hocus P. Pas

Hocus Pocus Pas, kwaadaardige tovenaar ('Schaduw op uw pad').

Pee Pastinakel

Pee Pastinakel, tuinier van het bos ('De natuur gaat ipsen en ik ook. Dat is natuurlijk. Maar eerst moet ik de mir bergen').

Fanth

Hoofdredacteur van het Rommeldamse Courant of Rommelbode.

Argus

Argus, de journalist ('Het geeft niet wat je schrijft, als je maar schrijft').

Zielknijper

Drs Zielknijper, de psychiater, die al een diagnose klaar heeft zonder naar zijn patiënt te luisteren ('Ik zie dat zo dikwijls in mijn praktijk').

Goedbloed

Joris Goedbloed, de meester-oplichter. Alias Sjors Bigbus, inspecteur Eerhart, hoofdambtenaar Kreukniet, speurder Bonafiet, student Quaatbloet en baron de Malpertus.

AWS

AWS (Amos. W. Steinhacker), bovenbaas en oliekoning ('Noem me geen meneer, ik ben geen minvermogende').

Steenbreek

Secretaris van AWS.

Verkwil

Pastuiven Verkwil. Iedereen die denkt dat hij meer is dan een ander eindigt flinterdun, en alleen bree kan zorgen voor genezing.

Brekel

Lieven Brekel, een goedlachs mannetje met vlinderstrik en bolhoed die jaren de lichtpuntjes in het leven zoekt, en jaren gespecialiseerd is in vrijetijdsbesteding ('We blijven lachen').

Zwarte Zwadderneel

Met zijn sombere blik en zijn vreugdeloze kledingkeuze is Zwadke Kornelisz, steevast gekastijd door zeer plaatselijke regenbuitjes, de tegenpool van Lieven Brekel. Maar zijn optreden is even ontwrichtend. Alle ple-ziertjes in het leven moeten worden gebannen, want die leiden tot 'ijdelheid en lage lust', 'winderigheid en hovaardij'.

Alexander Pieps

Assistent van Professor Prlwytzkofsky.